Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Книгозаемане, ет.2
  • “Вечната и святата”
  • 90 години от издаването на първата стихосбирка на Елисавета Багряна
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Каталожна зала, ет.3
  • 8 септември – Международен ден на грамотността
  • Представяне на тематични периодични издания
Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели над 14 г.
  • Повелителят на приключенията
  • 155 години от рождението на Емилио Салгари
Детски и средношколски комплекс, Читални зали
  • “Училищен звън децата зове…– 140 г. рождението на Елин Пелин
  • Изложба от детски книги