Тематични кътове в Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, посветени на 180 години от рождението на Васил Левски
180 години от рождението на Васил Левски
В Основната сграда на библиотеката
В Отдел Изкуство
В Детски и средношколски комплекс