Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Каталожна зала, ет.3
  • 19 юли -Ден българската дипломатическа служба
  • Представяне на малко познати, стари и съвременни издания
Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели над 14 г.
  • “Един за всички, всички за един”
  • Изложба от книги на Александър Дюма
Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели до 14 г.
  • В света на комикса
  • Витрина от детски издания
Детски и средношколски комплекс, Читални зали
  • … Кой е тоя синеок герой ?
    – Левски, мило братче, се нарича той.”
  • Изложба от детски книги за живота на Васил Иванов Кунчев