Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Каталожна зала, ет.3
  • 11 юни – Празник на икномистите в България
  • Представяне на различни икономически издания
Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели над 14 г.
  • “Пътешествия без край…”
  • Изложба от пътеписи и книги за пътешествия
Детски и средношколски комплекс, Читални зали
  • “Да, в Играта, в Играта на детството е красотата!” – Ваканция, здравей!
  • Изложба от детски книги
Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели до 14 г.
  • 2 юни – “Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…”
  • Витрина от детски издания, посветени на Христо Ботев