Регионална библиотека “Пенчо Славейков”,
19 май 2017 г., 18:00 ч. – 22:00 ч.

18:00 ч. – 21:00 ч., Отдел Изкуство,  ул. Ген. Паренсов 3
Изложба на художничката Петя Димитрова

19:00 ч. – 22:00 ч. – бул. Сливница 34, фоайе, “Там на Балканите…”

  • 19:00 ч. – 20:00 ч.
    Представяне на издания – книги и периодика – посветени на автори от балканските страни
  • 20:00 ч. – 21:00 ч.
    Четене на откъси от произведения на балкански автори
  • 21:00 ч. – 22:00 ч.
    Разговор за балканското светоусещане … според балканските автори