На 10 май 2017 г. д-р Емилия Милкова, дългогодишен директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна и член на Управителния съвет на ББИА положи клетва като народен представител в 44-то Народно събрание.
Пожелаваме на г-жа Милкова успешен и ползотворен мандат.