Отдел Изкуство, 23 май 2017 г., 17:30 ч.
  • Изложба на Ивета Иванова – 8 год.
  • Преподавател: Паруш Парушев
Фотогалерия