Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Каталожна зала, ет.3

  • 1 април – Международен ден на птиците
  • Тематични периодични издания с материали за защитени видове, биоразнообразие в света на птиците, професия орнитолог

Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели до 14 г.

  • Възкресение Христово
  • Витрина от детска литература, посветена на Великден

Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели над 14 г.

  • Матури 2017
  • Изложба от учебни помагала

Детски и средношколски комплекс, Читални зали

  • Пролетта дойде отново и донесе на света Възкресение Христово, слънце, птички и цветя
  • Изложба от детски книги