Деца и средношколски комплекс, 24 април 2017 г., 10:00 ч.

  • МАРАТОН НА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА’ 2017
  • Среща-разговор с писателя Никола Райков