Отдел Изкуство, 20 март 2017 г., 16:30 ч., откриване

  • „Нека Ви разкажем…”
  • Изложба на ученици от СУ „Любен Каравелов”, Варна – випуск 2017