Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Каталожна зала, ет.3

  • 15 март – Международен ден на потребителя
  • Тематични периодични издания с материали за правата и задълженията на потребителя

Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели до 14 г.

  • “Пролетни тайнства”
  • Витрина, посветена на Баба Марта, Първа пролет и Великден

Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели над 14 г.

  • 90 години от рождението на Габриел Гарсия Маркес
  • Изложба от книги

Детски и средношколски комплекс, Читални зали

  • “Среща с радостта” – онази радост, която носи на децата творчеството на Корней Чуковски
  • Изложба от детски книги