Немска читалня, 14 март 2017 г.

  • Германия – страна на изобретатели
  • Изложба от постери

Изложбата е предоставена с любезното съдействие на Гьоте институт в България. Подбрани са интересни факти за приноса на научната дейност в Германия към живота на хората.

Изложбата се състои от 13 постера, на които е разкрита по интересен начин и изключително синтезирано информация за велики открития на немски учени в областта на техниката, автомобилостроението, енергията, комуникациите, медицинта, биологичта и химията. По-задълбочена информация можете да получите посредством включване чрез QR- код.

Изложбата ще бъде на разположение за посещения на варненци до 5 април 2017 г. Всички са добре дошли, независимо дали владеят немски език или не! Има осигурени материали на български език.