srednovekovieДетски и средношколски комплекс, 13 януари 2017, 14:00 ч.

  • Българските царици
  • В търсене на извори, фотографии и факти
  • Среща-разговор с ученици от СУ “Любен Каравелов” с ръководител Радослав Желев