bgsrednovekovieДетски и средношколски комплекс, Читални зали, януари

  • Българско средновековие
  • Изложба от книги и списания по темата