Note: All the Bibliographies published by the ‘Pencho Slaveykov’ Library are available in Bulgarian only. The current page contains a list of titles transliterated in Latin.

Electronic Publications

Nikolay Liliev: Multimedien bibliografski ukazatel. – Varna, 2005.

Pencho Slaveykov: Multimedien bibliografski ukazatel. – Varna, 2003.

Boris Georgiev di Varna: Bibliografiya. – Varna, 2003.

Yordan Radichkov: Bio-Bibliografiya. – Varna, 2000.

Lyubomir Vladkov: Bio-Bibliografiya. – Varna, 1999.

Evksinograd: – Varna, 2002.

Printed editions published after 1990

Zhrets i voyn na zhivota : 150 godini ot rozhdenieto na Pencho Slaveykov. – Varna, 2016. – 84 p.  ( .pdf )

S podpis ot avtora – migove istoriya: Iz kolektsiyata “Avtografi” na Varnenskata biblioteka. – Varna, 2013. – 120 p.

Bibliotekata v novoto hilyadoletie: 125 godini Regionalna biblioteka “Pencho Slaveykov” – Varna, 1883 – 2008: Sbornik. – Varna, 2008. – 224 p.

Nikolay Liliev. Bibliographiya. – Varna, 2004. – 130 p.

Varnenskata biblioteka – 120 godini v dati /Marin Marinov. – Varna, 2003. – 484 p.

Pencho Slaveykov: Bibliografiya. – Varna, 2003. – 86 p.

 • Dimitar Ivanov Shishmanov: Bio-bibliografiya i inventaren opis. – Varna, 1997. – 238 p.
 • Pat kam zdraveto bez lekarstva: Bibliografski ukazatel. – Varna, 1994. – 102 p.
 • Mezhdunaroden baleten konkurs – Varna: 30 godini: Bibliografski ukazatel. – Varna, 1994. – 116 с.
 • Kapitan Petko Voyvoda – Petko Kiryakov 1844-1900: Bio-bibliografski ukazatel. – Varna, 1994. – 34 p.
 • Elisaveta Bagryana, volnata, nepokornata… Sto godini ot rozhdenieto i: Bibliografski ukazatel. – Varna, 1993. – 12 p.
 • Starobalgarska literatura 9-16ti vek: Bibliografski ukazatel. – Varna, 1993. – 64 p.
 • Yordan Badev – “Zabraveniyat” literaturoved: Bibliografski ukazatel. – Varna, 1993. – 46 p.
 • Katalog na vazrozhdenskite knigi i periodichni izdaniya, sahr. v NB”P. Slavykov”. – Varna, 1993. – 127 p.
 • Piesi: Bibliografski ukazateli 1967-1993
 • 100 godini ot rozhdenieto na Dobrin Vasilev: Nauchna konferenciya: Sbornik materiali. – Varna, 1993. – 48 p.
 • Balgarski istoricheski roman. – Varna, 1992. – 32 p.
 • Atanas Mochurov: Bibliografski ukazatel. – Varna, 1991. – 16p.
 • Teatralna Varna: Bibliografski ukazatel. – Varna, 1991. – 51p.
 • Natsionalen konkurs “Svetoslav Obretenov”: Bibliografski ukazatel. – Varna, 1990. – 33 p.