Договор No

TR1-O-2022-14 30/11/2022 г.

null

Национален фонд култура, Програма „ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ ’22“ „Организатори“

Проект:  Цикъл теоретични и практически обучителни семинари на тема „Анализ на потребителското търсене – нов подход към библиотеката чрез дигитален маркетинг, създаване на онлайн съдържание и управление на събития“

Начало: 30.11.2022

Финал: 30.11.2023

Цикълът теоретични и практически обучителни семинари на тема „Анализ на потребителското търсене – нов подход към библиотеката чрез дигитален маркетинг, създаване на онлайн съдържание и управление на събития“ се реализира от Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна с подкрепата на Национален фонд култура. Поредицата от обучителни семинари е иновативна хибридна професионална програма с фокус върху интердисциплинарни културни анализи и тенденции, която има за цел да обучи библиотекарите да се справят с бързонавлизащата дигитализация, да им помогне да се адаптират към променените потребителски нагласи и да опознаят възможностите на дигиталните инструменти за маркетингово развитие.

Обучението е насочено към служители на регионалните библиотеки в страната, които да развият нови умения за:

 • Анализ на потребителските групи;
 • Разработка на дигитални услуги;
 • Създаване на читателски събития;
 • Изработване на стратегия за дигитален маркетинг.

Целите, които си поставя цикълът семинари, са:

 • Справяне с промяната на потребителските нагласи и нарастващите предизвикателства в дигитална среда – да се направи преоценка на инструментите, с които библиотеките могат да се изправят пред новите обстоятелства;
 • Възприемане на холистични подходи в библиотечната политика, както и при създаването на библиотечни услуги, които да бъдат адекватни към целия спектър от потребителски нужди;
 • Намиране на нови начини за справяне с предизвикателствата, които много често изискват нестандартни отговори, а това предполага подкрепа и сътрудничество в професионалната практика;
 • Нов достъп до библиотеките и библиотечните ресурси;
 • Разбиране на бързо променящите се потребителски нагласи и идентифициране на нуждите на потребителите;
 • Ефективна комуникация със съществуващите типове аудитории и привличане на нови публики;
 • Създаване на умения за планиране, управление и оптимизиране на дигитални кампании;
 • Планиране и създаване на концептуално онлайн съдържание (текстово и графично), ориентирано към различните типове аудитории;
 • Придобиване на нови специализирани знания и умения за работа със социални мрежи и специализирани продукти и услуги за дигитален маркетинг;
 • Запознаване с подходящите анализаторски методологии, приложими в областта на културния мениджмънт.

В рамките на проекта са организирани 3 обучителни семинара:

Семинар 1: Анализ на потребителските търсения – фокусиран върху изследване на аудиторията и подходящите онлайн канали за комуникация с нея – уеб сайт, социални мрежи, имейл и др.
Семинар 2: Създаване, управление и популяризиране на онлайн събития – ориентиран към изготвяне на анализ на потребителите и типизиране активностите им, разработване на дигитални услуги, както и представянето им в онлайн пространството.
Семинар 3: Дигитален маркетинг – развиване на допълнителни умения в управлението на профили в социалните мрежи, рекламни имейли, блогове, чат ботове и др., практическо обучение за създаване на план за онлайн съдържание и оформяне на изображения и текст за публикуване.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Семинар 1: Анализ на потребителските търсения – фокусиран върху изследване на аудиторията и подходящите онлайн канали за комуникация с нея – уеб сайт, социални мрежи, имейл и др.

15-16 февруари 2023

ПРОГРАМА

Повече за курса може да намерите тук.

Материали от курса тук.

Презентация в YouTube.

Семинар 2: Създаване, управление и популяризиране на онлайн събития – ориентиран към изготвяне на анализ на потребителите и типизиране активностите им, разработване на дигитални услуги, както и представянето им в онлайн пространството.
Семинар 3: Дигитален маркетинг – развиване на допълнителни умения в управлението на профили в социалните мрежи, рекламни имейли, блогове, чат ботове и др., практическо обучение за създаване на план за онлайн съдържание и оформяне на изображения и текст за публикуване.

ПРОДУКТИ:

Връзка за Национален фонд “Култура”

След направен анализ на дигиталното присъствие на библиотеките в страната, включващ наличие на дигитални услуги, активност в социалните мрежи, представяне на дигитални колекции и услуги в европейски и международни платформи за културно наследство, като участници в проекта са включени:

РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново

РБ „Христо Ботев” – Враца

РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово

РБ „Дора Габе” – Добрич

РБ „Емануил Попдимитров” – Кюстендил

НБ „Иван Вазов” – Пловдив

РБ „Любен Каравелов” – Русе

РБ „Партений Павлович” – Силистра

РБ „Захарий Княжески” – Стара Загора

РБ „Петър Стъпов” – Търговище

РБ „Христо Смирненски” – Хасково

РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен

15-16 февруари 2023Плакат

Линк към събитието със снимки.

РБ “Пенчо Славейков”

Ръководител проект: Радка Калчева
E-mail: office@libvar.bg

Координатор:
Миглена Стайчева
E-mail: digilab@libvar.bg