НачалоИсторията – легендаЛюбопитноПрочетохме за вас

Дърво с корен

На територията на РИОСВ  се намират 63 вековни защитени дървета. От тях  40 се намират в област Варна… – разказва Санял Кръстева, главен експерт в РИОСВ – Варна в репортаж на БТА (11.08.2020 г.).

Най-старото вековно дърво се намира във варненския квартал „Аспарухово“. То е от вида чинар Platanus occidentalis – на възраст около 1100 години и височина – 28 метра. Обиколката на дънера е 9,5 м. В информационната табела четем: този вид не е често срещан за територията на България. Той е характерен за територията на Северна Америка.  Видът е устойчив на студ и замърсявания и може да доживее до над 2000 години. Обявено е за защитено дърво още през март 1969 година. Периодичният контрол показва, че вековният чинар е в сравнително добро фитосанитарно състояние за възрастта си.

Вековните дървета, които са в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, се вписват в регистъра на екоинспекцията, като преди това те се обявяват със заповед от министъра на околната среда и водите, вписват се в регистъра на МОСВ и в съответния регистър на регионалната инспекция. Направена е карта с GPS координати на всички защитени вековни дървета на територията на РИОСВ – Варна.

Нашият ЧИНАР се нарежда сред първите  пет по възраст от 2193 бр. обявени  защитени вековни дървета в България.

  • 12

Първенците на България:

  1. Гранитски дъб ~ 1700 г.
  2. Байкушева мура ~ 1300 г.
  3. Златолистки чинар ~ 1300 г.
  4. Старият бряст в Сливен ~ 1100 г.
  5. Варненският чинар ~ 1100 г.

1969 г. – обявените защитени вековни дървета:

Чинар – 1000 години, височина 15 м, обиколка 7,7 м – Варна

Зимен дъб – 4 бр. от 350 до 500 години, 17-27 м височина, 4,20 – 6,25 м обиколка – Габровско

Бук, дъб, бряст – до 600 години, до 20 м височина, до 6,20 м обиколка – Сливенско

Смърч, дъб, черница – до 650 години, до 35 м височина, до 6 м обиколка – Софийско

Липа – 125 години, 18 м височина, до 3 м обиколка – Старозагорско

Дъб – 240 години, 22 м височина, до 4,4 м обиколка – Ямболско

Където има чинар, има и вода – човек може да седне под него, близо тук до брега или до неизменната чешма или извор и да се замисли върху въпросите, които са си задавали хората няколко хилядолетия преди него. А ЧИНАР ЧЕШМА е била дo стария чинар в двора на тъкачната фабрика, квартал Аспарухово – каменна, с неголямо, но дълбоко корито. B единия и край е било изписано „1888″ – годината, когато вероятно е била поправена. От чучура й струяла изобилна вода. Чешмата е съборена през 1968 г. През 2017 г. до чинара отново има чешма и водата струи.

Много съдби е споделил  под сянката си “Старецът”. Много още ще разказва и занапред.

Хилядолетният чинар на Белащица – най-известният сред чинарите в България. Малцина обаче знаят, че свидетел освен на бурни времена и нрави, вековното дърво  е било вдъхновител и на една безсмъртна лирична душа – тази на големия български поет-символист Пенчо Славейков. Той обичал да се отбива, за да си почине в селото, а под орисаната с вечна младост корона на чинара се ражда и вечната му поема „Неразделни“. „Дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен, и това що чух, изпях го в тази моя тъжна песен“ споделя авторът. Някои казват, че поетът възпява хилядолетното дърво, наричайки го „явор“, в знак на благодарност за феноменалната заздравителна сила на растението, която помогнала на Славейков след като получил травма в детството си.

Как хората да помогнат да се случва чудото история и как да оставим следа в света на легендите, свързани с ПриРОДАТА и Чинара. Нека сами намерим нашия начин да оставим спомен с нашия, варненския Чинар. Пишете, рисувайте, споделяйте, говорете или каквото ви хрумне, може дори само да споделите тишината и мъдростта на хилядолетника, подреждайки мислите си под сянката му. Ще Ви бъдем благодарни ако ни направите част от Вашата легенда – може да споделите с нас на нашата Facebook страница.

Как да си направим викторина?

Ето любопитен материал от който може да научите много интересни факти от света на дърветата и да си организирате състезание. Успех!