ДоговорNo

RPR-L-2023-3 30/10/2023г.

null

Национален фонд “Култура”, програма „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“ 2023,

Проект: Литературен прожектор – слово, изображение, пространство

Начало: 30.10.2023

Финал: 30.10.2024

„Литературен прожектор” се реализира от Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна с подкрепата на Национален фонд култура и изследва връзката между литературата, визуалните изкуства и пространствата. „Прожекторът” хвърля светлина върху писменото слово и представя текста в неговата културна, социална и философска многопластовост. Дава нов живот на текста и чрез възможностите на различните визуални изкуства, които го интерпретират, адаптират или допълват в ново завършено произведение.
Програмата се фокусира върху комикса, илюстрацията и пространствата и взаимодействието им с литературата в три тематични модула – „Литература и комикс”, „Литература и илюстрация”, „Литература и пространство”. Деветнадесет утвърдени творци – писатели и визуални артисти, ще представят ключови произведения от творчеството си и ще запознаят публиката с особеностите на своите изкуства. Основни акценти са съвместната работа между писателите и визуалните творци, както и разнообразието от съвременни жанрове и форми в литературата.

Проектът набляга на повишаването на културата на местните публики и по-доброто разбиране на изкуството чрез поредица от срещи и творчески ателиета, представени в три варненски културни пространства – Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ (РБПС), Градска художествена галерия „Борис Георгиев“, „Аморфа“ – пространство за култура и обучение, както и в читалища и училища в града и региона.

Модул: 1. Литература и комикс

Основен фокус: специфика на комикса, връзка между текст и графично изображение, паралелно изграждане на текст и изображения.

Гостуващи творци: комикс артисти, писатели и илюстратори

Събития: Откриване на Трета национална изложба на българския комикс в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” (21 март 2024 г.), „Аморфа” – пространство за култура (23 март 2024 г.) и Градска художествена галерия „Борис Георгиев” (27 март 2024 г.); срещи с автори, представяния на книги; творчески ателиета за създаване на комикс, ателиета по творческо писане

Къде: РБ „Пенчо Славейков“, „Аморфа“ – пространство за култура, Градска художествена галерия „Борис Георгиев”, читалища и училища във Варна

Модул 2. Литература и илюстрация

Основен фокус: текстът като вдъхновение за изображението, връзка между текст и графично изображение

Гостуващи творци: писатели, илюстратори

Събития: срещи с автори и представяния на книги; творчески ателиета за писане и илюстрация

Къде: РБ „Пенчо Славейков“, читалище в гр. Девня, училище във Варна

Модул 3. Литература и пространство

Основен фокус: адаптиране на текст в пространството, връзката литература-сценарий-сценография, текстът като вдъхновение за сценография и пространствено оформление, връзката литература-театър и литература-кино

Гостуващи творци: писатели, сценаристи, сценографи, режисьори, литературоведи

Събития: срещи с автори и представяния на книги; творчески ателиета за писане на сценарий, рисуване и сценография; дискусия с творци

Къде: РБ „Пенчо Славейков“, училища в гр. Варна.

ЦЕЛИ:

За Варна:

 • представяне на нови за варненската публика творчески проекти в сферите на литературата и илюстрацията;
 • представяне на варненски творци пред нови местни и регионални публики;
 • обогатяване на културата на местната публика относно развитието на съвременните жанрове и форми в литературата и съпътстващите ги визуални изкуства;
 • изграждане на умение за многопластово разбиране на изкуството и аргументирано обсъждане на творческите продукти сред местната публика;
 • изграждане на партньорска мрежа от частни и регионални културни организации във Варна и децентрализиране на литературните представяния;
 • изграждане на професионална мрежа на творци от цялата страна.

За малки населени места и училища във Варна:

 • децентрализиране на културата и достигане до нови публики в места, които имат лимитирана културна програма;
 • запознаване на публиката със съвременни жанрове и форми в литературата и изкуството;
 • професионално ориентиране за учениците, които искат да се занимават с писане, илюстрация или друго изкуство;
 • професионално развитие на младите хора чрез ежеседмични творчески ателиета;
 • положителна промяна на средата на живот чрез регулярни културни мероприятия с разнообразни творци.

Модул 1: Литература и комикс

21 март 2024 г.

 

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

17:30 ч. Откриване на експозиция от избрани пана от Трета национална изложба на българския комикс в библиотеката и представяне на изложбата от Петър Станимиров, куратор, и Веселин Чакъров, творчески домакин.

18:00 ч. Среща разговор с Петър Станимиров, Марин Трошанов и Веселин Чакъров и представяне на книгите „Ламя ЕООД“ и „Роботът Чапек“ – Читалня основна сграда

22 март 2024 г.

14:00 ч. Творческо ателие илюстрация за младежи с Петър Станимиров – адаптиране на текст в образи и комикси – отдел Изкуство  

16:00 ч. Творческо ателие илюстрация за младежи с Веселин Чакъров – адаптиране на текст в образи и комикси – отдел Изкуство  

17:00 ч. Творческо ателие писане за младежи с Марин Трошанов – граматика на фантазията – Основна сграда  

Регистрационна форма

23 март 2024 г.

„Аморфа“ – пространство за култура:

17:00 – 21:00

Откриване на втора част от Трета национална изложба на българския комикс в партньорското пространство на Младежка фондация „Аморфа“

Среща разговор с Александра Желязкова и Славена Симеонова

26 март 2024 г.

Градска художествена галерия:

12:00 – 18:00 ч. Представяне на трета част от Трета национална изложба на българския комикс – откриване и вернисаж в галерията 

28 март 2024 г.

Отдел Изкуство:
18:00 ч. Среща разговор с Анна Цочева, илюстратор с награда от изложбата комикси, и Зорница Христова, изд. “Точица”, и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът”

29 март 2024 г.

Отдел Изкуство:

14:00 Творческо ателие Манга академия с Анна Цочева – дизайн и създаване на герои 

14:00  Гостуване в Международен Френски Лицей Варна “Шарл Перо” – Творческо писане за младежи със Зорница Христова – направи сам приказка 

 

17:00 ч. Гостуване в Народно читалище “Просвета – 1927”, кв. Аспарухово: Среща разговор с Анна Цочева и Зорница Христова и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът” 

Модул 2: Литература и илюстрация

2 април 2024 г.

Детски и средношколски отдел:

18:00 ч. Среща разговор със Събина Георгиева и Силвия Иванова с изложба и представяне на книгата „Опашати непознати” 

3 април 2024 г.

Отдел Изкуство:

16:00 ч. Творческо ателие илюстрация със Силвия Иванова – Илюстрацията – от мечта към реалност

Регистрационна форма

18:00 ч. Откриване на изложба “Погледи”, автор Силвия Иванова

4 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

18:00 ч. Среща разговор с Васил Попов и представяне на книгите „Мамник” и „Вълчи разкази”
Отменено!

5 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

16:00 ч. Творческо писане с Васил Попов
Отменено!

6 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

14:00 ч. Творческо ателие дигитална илюстрация със Светлин Велинов 

Регистрационна форма

12 април 2024 г.


4:00 Творческо ателие
илюстрация с Капка Кънева – текстура и пространство в илюстрацията – ВСУ „Черноризец Храбър”

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”

18:00 Среща разговор с Капка Кънева и представяне на книгата „Васил Левски (Дяконът)“

13 април 2024 г.

Гр. Девня, гостуване в читалище “Просвета 1900”:

15:00 ч. Творческо ателие илюстрация с Капка Кънева 

Модул 3: Литература и пространство

17 април 2024 г.

Отдел Изкуство:

18:00 ч. Среща разговор с Иван Беров и прожекция на документалния филм „Дъга – разкази в картинки”

18 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

14:00 ч. Творческо ателие с Константин Витков-Титис и Соня Анастасова – сценарно мислене и създаване на сториборд

Регистрационна форма

18:00 ч. Среща разговор Константин Витков-Титис, Соня Анастасова и Светлин Велинов – представяне комикс поредицата “Jack Eridon”

23 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

18:00 ч. Литературен дебат Оригиналът или адаптацията? – Петър Денчев, Теменуга Станчева, Огнян Ковачев 

27 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

14:00 ч. Творческо писане с Валентина Добринчева – как да разбираме и пишем за изкуството

Регистрационна форма

Александра Желязкова – илюстратор
Анна Цочева – илюстратор
Валентина Добринчева – журналист
Васил Попов – писател
Веселин Чакъров – илюстратор
Зорница Христова – писател
Иван Беров – илюстратор
Капка Кънева -илюстратор
Константин Витков- Титис – илюстратор, режисьор
Марин Трошанов – писател
Мария Баджакова – модератор
Огнян Ковачев – писател, литературовед и културолог, преводач
Петър Денчев – театрален режисьор, писател, театрален изследовател и публицист
Петър Станимиров – илюстратор
Светлин Велинов – илюстратор
Силвия Иванова – илюстратор
Славена Симеонова – илюстратор
Соня Анастасова – илюстратор
Събина Георгиева – писател
Теменуга Станчева – илюстратор

Списъкът с предварителните участници може да претърпи промяна.

Пролетта във Варна тази година ще настъпи под светлините на „Литературен прожектор“! – (20+) Facebook – 16-1-2024

Модул 1: Литература и комикс
21 март 2024 г.
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:
17:30 ч. Откриване на експозиция от избрани пана от Трета национална изложба на българския комикс в библиотеката и представяне на изложбата от Петър Станимиров, куратор, и Веселин Чакъров, творчески домакин

18:00 ч. Среща разговор с Петър Станимиров, Марин Трошанов и Веселин Чакъров и представяне на книгите „Ламя ЕООД“ и „Роботът Чапек“ – Читалня основна сграда

Вижте снимки от събитията

22 март 2024 г.
14:00 ч. Творческо ателие илюстрация за младежи с Петър Станимиров – адаптиране на текст в образи и комикси – отдел Изкуство – вижте снимки от събитието
16:00 ч. Творческо ателие илюстрация за младежи с Веселин Чакъров – адаптиране на текст в образи и комикси – отдел Изкуство – вижте снимки от събитието

17:00 ч. Творческо ателие писане за младежи с Марин Трошанов – граматика на фантазията – Основна сграда – вижте снимки от събитието

23 март 2024 г.
„Аморфа“ – пространство за култура:
17:00 Откриване на втора част от Трета национална изложба на българския комикс в партньорското пространство на Младежка фондация „Аморфа“

18:00 Среща разговор с Александра Желязкова и Славена Симеонова

Вижте снимки от събитията 

26 март 2024 г.
Градска художествена галерия:
12:00 – 18:00 ч. Представяне на трета част от Трета национална изложба на българския комикс – откриване и вернисаж в галерията – вижте снимки от събитието

28 март 2024 г.
Отдел Изкуство:
18:00 ч. Среща разговор с Анна Цочева, илюстратор с награда от изложбата комикси, и Зорница Христова, изд. “Точица”, и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът” – вижте снимки от събитието  

29 март 2024 г.
Отдел Изкуство:
14:00 Творческо ателие Манга академия с Анна Цочева – дизайн и създаване на герои – вижте снимки от събитието

14:00 Творческо писане за младежи със Зорница Христова – направи сам приказка – вижте снимки от събитието

17:00 ч. Гостуване в Народно читалище “Просвета – 1927”, кв. Аспарухово: Среща-разговор с Анна Цочева и Зорница Христова и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът” – вижте снимки от събитието  

Модул 2: Литература и илюстрация
2 април 2024 г.
Детски и средношколски отдел:
18:00 ч. Среща разговор със Събина Георгиева и Силвия Иванова с изложба и представяне на книгата „Опашати непознати” – вижте снимки от събитието 

3 април 2024 г.
Отдел Изкуство:
16:00 ч. Творческо ателие илюстрация със Силвия Иванова – Илюстрацията – от мечта към реалност

18:00 ч. Откриване на изложба “Погледи”, автор Силвия Иванова – вижте снимки от събитията 

4 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:
18:00 ч. Среща разговор с Васил Попов и представяне на книгите „Мамник” и „Вълчи разкази” – Отменено!

5 април 2024 г.
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:
16:00 ч. Творческо писане с Васил Попов – Отменено!

6 април 2024 г.
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:
14:00 ч. Творческо ателие дигитална илюстрация със Светлин Велинов – вижте снимки от събитието

12 април 2024 г.
14:00 Творческо ателие илюстрация с Капка Кънева – текстура и пространство в илюстрацията – ВСУ „Черноризец Храбър” – вижте снимки от събитието

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

18:00 Среща разговор с Капка Кънева и представяне на книгата „Васил Левски (Дяконът)“ – вижте снимки от събитието

13 април 2024 г.
Гр. Девня, гостуване в читалище “Просвета 1900”:
15:00 ч. Творческо ателие илюстрация с Капка Кънева – вижте снимки от събитието

Модул 3: Литература и пространство
17 април 2024 г.
Отдел Изкуство:
18:00 ч. Среща разговор с Иван Беров и прожекция на документалния филм „Дъга – разкази в картинки” – вижте снимки от събитието

18 април 2024 г.
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

14:00 ч. Творческо ателие с Константин Витков-Титис и Соня Анастасова – сценарно мислене и създаване на сториборд – вижте снимки от събитието

18:00 ч. Среща разговор Константин Витков-Титис, Соня Анастасова и Светлин Велинов – представяне комикс поредицата “Jack Eridon” – вижте снимки от събитието

23 април 2024 г.
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:
18:00 ч. Литературен дебат Оригиналът или адаптацията? – Петър Денчев, Теменуга Станчева, Огнян Ковачев – вижте снимки от събитието

27 април 2024 г.
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:
14:00 ч. Творческо писане с Валентина Добринчева – как да разбираме и пишем за изкуството – вижте снимки от събитието

РБ “Пенчо Славейков”

Ръководител проект: Радка Калчева
E-mail: office@libvar.bg

Координатор:
Миглена Стайчева
E-mail: digilab@libvar.bg