Договор No

RPR-L-2023-3 01/11/2023 г.

null

Национален фонд култура, програма „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“ 2023,

Проект: Литературен прожектор – слово, изображение, пространство

Начало: 1.11.2023

Финал: 1.11.2024

„Литературен прожектор” се реализира от Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна с подкрепата на Национален фонд култура и изследва връзката между литературата, визуалните изкуства и пространствата. „Прожекторът” хвърля светлина върху писменото слово и представя текста в неговата културна, социална и философска многопластовост. Дава нов живот на текста и чрез възможностите на различните визуални изкуства, които го интерпретират, адаптират или допълват в ново завършено произведение.
Програмата се фокусира върху комикса, илюстрацията и пространствата и взаимодействието им с литературата в три тематични модула – „Литература и комикс”, „Литература и илюстрация”, „Литература и пространство”. Деветнадесет утвърдени творци – писатели и визуални артисти, ще представят ключови произведения от творчеството си и ще запознаят публиката с особеностите на своите изкуства. Основни акценти са съвместната работа между писателите и визуалните творци, както и разнообразието от съвременни жанрове и форми в литературата.

Връзка за Национален фонд “Култура”

Проектът набляга на повишаването на културата на местните публики и по-доброто разбиране на изкуството чрез поредица от срещи и творчески ателиета, представени в три варненски културни пространства – Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ (РБПС), Градска художествена галерия „Борис Георгиев“, „Аморфа“ – пространство за култура и обучение, както и в читалища и училища в града и региона.

Модул: 1. Литература и комикс

Основен фокус: специфика на комикса, връзка между текст и графично изображение, паралелно изграждане на текст и изображения.

Гостуващи творци: комикс артисти, писатели и илюстратори

Събития: Откриване на Трета национална изложба на българския комикс в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” (21 март 2024 г.), „Аморфа” – пространство за култура (23 март 2024 г.) и Градска художествена галерия „Борис Георгиев” (27 март 2024 г.); срещи с автори, представяния на книги; творчески ателиета за създаване на комикс, ателиета по творческо писане

Къде: РБ „Пенчо Славейков“, „Аморфа“ – пространство за култура, Градска художествена галерия „Борис Георгиев”, читалища и училища във Варна

Модул 2. Литература и илюстрация

Основен фокус: текстът като вдъхновение за изображението, връзка между текст и графично изображение

Гостуващи творци: писатели, илюстратори

Събития: срещи с автори и представяния на книги; творчески ателиета за писане и илюстрация

Къде: РБ „Пенчо Славейков“, читалище в гр. Девня, училище във Варна

Модул 3. Литература и пространство

Основен фокус: адаптиране на текст в пространството, връзката литература-сценарий-сценография, текстът като вдъхновение за сценография и пространствено оформление, връзката литература-театър и литература-кино

Гостуващи творци: писатели, сценаристи, сценографи, режисьори, литературоведи

Събития: срещи с автори и представяния на книги; творчески ателиета за писане на сценарий, рисуване и сценография; дискусия с творци

Къде: РБ „Пенчо Славейков“, училища в гр. Варна.

ЦЕЛИ:

За Варна:

 • представяне на нови за варненската публика творчески проекти в сферите на литературата и илюстрацията;
 • представяне на варненски творци пред нови местни и регионални публики;
 • обогатяване на културата на местната публика относно развитието на съвременните жанрове и форми в литературата и съпътстващите ги визуални изкуства;
 • изграждане на умение за многопластово разбиране на изкуството и аргументирано обсъждане на творческите продукти сред местната публика;
 • изграждане на партньорска мрежа от частни и регионални културни организации във Варна и децентрализиране на литературните представяния;
 • изграждане на професионална мрежа на творци от цялата страна.

За малки населени места и училища във Варна:

 • децентрализиране на културата и достигане до нови публики в места, които имат лимитирана културна програма;
 • запознаване на публиката със съвременни жанрове и форми в литературата и изкуството;
 • професионално ориентиране за учениците, които искат да се занимават с писане, илюстрация или друго изкуство;
 • професионално развитие на младите хора чрез ежеседмични творчески ателиета;
 • положителна промяна на средата на живот чрез регулярни културни мероприятия с разнообразни творци.
ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА 21 март - 27 април 2024 г. (Програмата може да претърпи промяна. Следвайте сайта на проекта за актуална информация):

Модул 1: Литература и комикс

21 март 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Откриване на експозиция от избрани пана от Трета национална изложба на българския комикс в библиотеката и представяне на изложбата от Петър Станимиров, куратор, и Веселин Чакъров, творчески домакин.
Среща-разговор с Петър Станимиров, Марин Трошанов и Веселин Чакъров и представяне на книгите „Ламя ЕООД“ и „Роботът Чапек“.

22 март 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Творческо писане за младежи с Марин Трошанов
Творческо ателие илюстрация за младежи с Петър Станимиров и Веселин Чакъров

23 март 2024 г.

„Аморфа“ – пространство за култура: Откриване на част от Трета национална изложба на българския комикс в партньорското пространство на Младежка фондация „Аморфа“
Среща-разговор с Александра Желязкова и Славена Симеонова. Модератор: Мария Баджакова, културен мениджър

26 март 2024 г.

Градска художествена галерия: Представяне на част от Трета национална изложба на българския комикс

28 март 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, отдел Изкуство:
Среща-разговор с Анна Цочева, илюстратор с награда от изложбата комикси, и Зорница Христова, изд. “Точица”, и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът”

29 март 2024 г.

Отдел Изкуство: Творческо ателие Манга академия с Анна Цочева и Творческо писане за младежи със Зорница Христова

Гостуване в читалище Просвета: Среща-разговор с Анна Цочева и Зорница Христова и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът”.

Гостуване в училище: Творческо ателие илюстрация за младежи с Александра Желязкова и Славена Симеонова. Модератор Мария Баджакова, културен мениджър

Модул 2: Литература и илюстрация

2 април 2024 г.

Детски и средношколски отдел: Разговор със Събина Георгиева и Силвия Иванова и представяне на книгата „Опашати непознати”

3 април 2024 г.

Отдел Изкуство, Творческо ателие илюстрация със Силвия Иванова

4 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Среща- разговор с Васил Попов и представяне на книгите „Мамник” и „Вълчи разкази”

5 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Творческо писане с Васил Попов

12 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Творческо ателие илюстрация с Капка Кънева
Среща-разговор с Капка Кънева и представяне на книгата „Васил Левски (Дяконът)“

13 април 2024 г.

Гр. Девня: Творческо ателие илюстрация с Капка Кънева

Модул 3: Литература и пространство

17 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” отдел Изкуство: Платна от изложбата комикси “Аморфа” – разходка с куратор 

Среща-разговор и прожекция с Иван Беров

18 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Гостуване в училище (МГ): Разговор с Иван Беров 

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” отдел Изкуство: Творческо ателие създаване на сценарий и илюстрации за комикс – с Константин Витков-Титис и Соня Анастасова

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Среща-разговор Константин Витков-Титис и Соня Анастасова и представяне на книгите “Jack Eridon”

19 април 2024 г.

Гр. Варна, гостуване в училище: Константин Витков-Титис и Соня Анастасова – представяне на комикс поредицата „Jack Eridon”

23 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Литературен дебат с Петър Денчев, Теменуга Станчева, Огнян Ковачев
Тема: Оригиналът или адаптацията?

27 април 2024 г.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”: Творческо писане: Как да разбираме и пишем за изкуството?
Лектор: Валентина Добринчева

Александра Желязкова – илюстратор
Анна Цочева – илюстратор
Валентина Добринчева – журналист
Васил Попов – писател
Веселин Чакъров – илюстратор
Зорница Христова – писател
Иван Беров – илюстратор
Исмаил Инджеоглу – илюстратор
Капка Кънева -илюстратор
Константин Витков- Титис – илюстратор, режисьор
Марин Трошанов – писател
Мария Баджакова – модератор
Огнян Ковачев – писател, литературовед и културолог, преводач
Петър Денчев – театрален режисьор, писател, театрален изследовател и публицист
Петър Станимиров – илюстратор
Силвия Иванова – илюстратор
Славена Симеонова – илюстратор
Соня Анастасова – илюстратор
Събина Георгиева – писател
Теменуга Станчева – илюстратор

Списъкът с предварителните участници може да претърпи промяна.

Пролетта във Варна тази година ще настъпи под светлините на „Литературен прожектор“! – (20+) Facebook – 16-1-2024

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – РБПС

21 март 2024 г.
Откриване на експозиция от избрани пана от Трета национална изложба на българския комикс в библиотеката и представяне на изложбата от Петър Станимиров, куратор, и Веселин Чакъров, творчески домакин, РБПС
Среща-разговор с Петър Станимиров, Марин Трошанов и Веселин Чакъров и представяне на книгите „Ламя ЕООД“ и „Роботът Чапек“ – вижте снимки от събитието тук.

22 март 2024 г.
Творческо писане за младежи с Марин Трошанов
Творческо ателие илюстрация за младежи с Петър Станимиров
Творческо ателие илюстрация за младежи с Веселин Чакъров, РБПС – вижте снимки от събитията тук.

23 март 2024 г.
Откриване на част от Трета национална изложба на българския комикс в партньорското пространство на Младежка фондация „Аморфа“
Среща-разговор с Александра Желязкова и Славена Симеонова. Модератор: Мария Баджакова, културен мениджър, „Аморфа“ – пространство за култура – вижте снимки от събитието тук.

27 март 2024 г.
Градска художествена галерия: Представяне на част от Трета национална изложба на българския комикс – вижте снимки от събитието тук.

28 март 2024 г.
Творческо ателие Манга академия с Анна Цочева
Творческо писане за младежи със Зорница Христова
Среща-разговор с Анна Цочева, илюстратор с награда от изложбата комикси, и Зорница Христова, изд. “Точица”, и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът”, РБПС – вижте снимки от събитията тук.

29 март 2024 г.
Гостуване в читалище: Среща-разговор с Анна Цочева и Зорница Христова и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът”
Гостуване в училище: Творческо ателие илюстрация за младежи с Александра Желязкова и Милена Симеонова – вижте снимки от събитията тук.

2 април 2024 г.
Среща-разговор със Събина Георгиева и Силвия Иванова и представяне на книгата „Опашати непознати”, Детски и средношколски отдел и Областна администрация, Варна  – вижте снимки от събитието тук.

3 април 2024 г.
Творческо ателие илюстрация със Силвия Иванова, Варна – вижте снимки от събитието тук.

4 април 2024 г.
Среща- разговор с Васил Попов и Исмаил Инджеоглу и представяне на книгите „Мамник” и „Вълчи разкази”,  РБПС – вижте снимки от събитието тук.

5 април 2024 г.
Творческо писане с Васил Попов
Творческо ателие дигитална илюстрация с Исмаил Инджеоглу, РБПС – вижте снимки от събитията тук.

11 април 2024 г.
Творческо ателие илюстрация с Капка Кънева
Среща-разговор с Капка Кънева и представяне на книгата „Васил Левски (Дяконът)“, РБПС – вижте снимки от събитията тук.

12 април 2024 г.
Творческо ателие илюстрация с Капка Кънева, Гостуване в читалище и училище в гр. Девня, вижте снимки от събитието тук.

18 април 2024 г.
Творческо ателие създаване на сценарий и илюстрации за комикс – с Константин Витков-Титис и Соня Анастасова
Среща-разговор с Иван Беров, Константин Витков-Титис и Соня Анастасова и представяне на книгите “Jack Eridon”, РБПС – вижте снимки от събитията тук.

19 април 2024 г.
Гостуване в училище: Константин Витков-Титис и Соня Анастасова – представяне на комикс поредицата „Jack Eridon”
Гостуване в училище: Разговор с Иван Беров, РБПС – вижте снимки от събитията тук.

23 април 2024 г.
Литературен дебат с Петър Денчев, Теменуга Станчева, Огнян Ковачев
Тема: Оригиналът или адаптацията?, РБПС – вижте снимки от събитието тук.

27 април 2024 г.
Творческо писане: Как да разбираме и пишем за изкуството? Лектор: Валентина Добринчева, РБПС – вижте снимки от събитието тук.

РБ “Пенчо Славейков”

Ръководител проект: Радка Калчева
E-mail: office@libvar.bg

Координатор:
Миглена Стайчева
E-mail: digilab@libvar.bg