Europeana

Начало: 01.01.2024
Финал: 31.12.2024

null

Пилотен проект Национални групи (Country Groups)

За да се демонстрира и повиши значението на инвестициите в Европеана и общото европейско пространство за данни за културното наследство, са необходими силно застъпничество и действия за увеличаване на тяхното въздействие в рамките на отделните държави по отношение на разработването на националните стратегии за цифрово културно наследство (DCH). Това следва да включва, ако вече не е направено, капацитет за цифрова трансформация на организациите, опазващи културното наследство (ООКН), управление на данните за културното наследство и тяхното повторно използване в образованието, научните изследвания и творческите индустрии.

За да се постигне тази цел и да се създадат работещи структури за сътрудничество между заинтересованите страни, Европеана създава пилотен проект. На първия етап пилотните групи ще се концентрират върху увеличаването на въздействието на Европеана и подобряването на връзката между нея и държавите членки на ЕС.

Пилотният проект Национални групи (Country Groups) има за цел да подобри сътрудничеството на три държави членки на ЕС: България, Италия и Словения в общото европейско пространство на данни за културно наследство.

Пилотните групи от трите държави събират на едно място членове на Europeana Network Association (ENA), агрегатори на данни и други потребители, включително такива, които желаят да използват повторно материали от Europeana.eu.

Децентрализираният подход има за цел да допълни дейностите в държавите членки, които се извършват в други направления. Националните групи трябва да бъдат създавани от инициативи и продукти като TwinIt! 3D for Europe’s culture, обучителни модули или добри практики и резултати от различни общности на ENA.

Като ключов елемент в улесняването на дейността на пилотните групи, е разработен Стартов пакет , който е споделен с представителите на националната група. Този документ има за цел да предостави първоначална информация за създаване и управление, като даде основа, контекст и обяснение на идеята и обхвата на групата.

Една от дейностите на пилотната група следва да бъде допълването на информацията в този общ стартов пакет за нуждите на бъдещи национални групи. Информационният пакет трябва да съдържа важни резултати, като например подходящи ресурси и инструменти, създадени във всички общности на ENA, които в момента са налични в Pro сайта, както и специфични комуникационни елементи и рекламни материали, всички преведени на езиците на съответните страни.

Екипът на всяка Национална група предоставя план за дейностите. Той трябва да съдържа следното:

 • Идентифициране и определяне на членовете на пилотната Национална група, включително описание на техните функции и отговорности.

 • Изготвяне на списък на предложените членове и потвърждаване на техния интерес и участие.

 • Изготвяне на план за дейностите, бюджет и оценка на въздействието за първата година.

 • Изготвяне на календар на събитията, включително вътрешен календар за срещи и евентуално първоначална среща с членовете на националната група.

България

 • Г-жа Милена Добрева, старши преподавател, Университет Стратклайд

 • Г-жа Радка Калчева, директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“

 • Г-жа Нели Неделчева, ръководител на проект План за възстановяване и устойчивост , Министерство на културата на България

Италия

 • Г-н Антонио Давиде Мадона, ръководител на проект, CulturaItalia

 • Г-жа Мариана Маркучи, куратор дигитални медии, Invasioni Digitali

 • Г-жа Мария Тереза ​​Натале, ръководител на проект, Michael Culture Association

Словения

 • Г-жа Инес Водопивец, заместник-директор, Национална и университетска библиотека на Словения

РБ “Пенчо Славейков”

Радка Калчева
E-mail: office@libvar.bg