Договор No

2022-1-BG01-KA120-ADU-000108641

null

Акредитация на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” по Програма Еразъм+ на Европейската комисия в неформалното образование за възрастни

Проект:  A Learning by Experience Week – West Sweden

Начало: 24.09.2023

Финал: 30.09.2024

Акредитацията по програмата Еразъм+ потвърждава още веднъж, че Регионална библиотека “Пенчо Славейков” полага целенасочени усилия и има дългосрочна визия за качественото и разнообразно развитие на служителите си и организацията.

В рамките на пет работни дни в последната седмица на м. септември 2023 г. работна група от библиотеката посети 6 града и 10 институции в Западна Швеция. Интензивната програмата включва запознаване с широк спектър от различните видове библиотеки и библиотечни услуги. Скандинавските библиотеки се развиват много бързо и техният модел на библиотечно обслужване в момента се определя като европейската модерност в сектора. Изгражда се силно потребителски-ориентирана концепция за библиотека. Шведската библиотечна асоциация докладва над 80% посещаемост на публичните библиотеки в страната.

Работните срещи за обмен на добри практики подкрепят мобилността като образователен инструмент, развиват интеркултурното и социалното образование и обучение и подобряват професионалните умения и способности на служителите, които са необходими за постоянното усъвършенстване на библиотечните услуги.

Целите са фокусирани към:

• повишаване на професионалната квалификация на новопостъпили и млади специалисти чрез запознаване с успешни европейски практики в сродни институции;
• разширяване на компетентностите по отношение на дигитализацията и съхраняване на културното наследство;
• повишаване на професионалната осведоменост и компетентност чрез обмяна на опит в международна среда;
• изграждане на умения за работа в екип на международно ниво;
• запознаване с нова културна среда;
• развиване на езиковите умения и компетенции.

В резултат на дейностите по проекта се очаква да се:

• разработи и внедри 1 нова библиотечна услуга;

• оптимизират 2 съществуващи библиотечни услуги;

• подобрят вертикалната и хоризонталната комуникация по отношение на работата в екип и в библиотеката като цяло; • повиши броя на читателските посещения, реални и виртуални, с минимум 10% през следващата година, пряко следствие от внедряването на новите услуги;

• подобри на атмосферата за обслужване на потребителите в библиотеката;

• повиши самочувствието на служителите в библиотеката и мотивацията им за личностно и кариерно развитие;

• повишат езиковите компетенции на участниците по английски език.

Резултати от дейностите по проекта:

• разработени и внедрени 1 нова библиотечна услуга;

• оптимизирани 2 съществуващи библиотечни услуги.

Подробна информация за услугите >>>

 • Училищната библиотека в De la Gardiegymnasiet, Lidköping – най-голямото училище в региона, което обучава над 2000 ученици

https://lidkoping.se/de-la-gardiegymnasiet/start

 • Градската библиотека в град Skara, която приютява най-старата книга в Швеция Skaramissalet, написана от монаси между 1100 и 1150 година.

https://www.skara.se/bibliotek?fbclid=IwAR0XE2BT3XyV73P5MtIJXjLsWgcG4M5WzdXP_U7K7MAffpOWWdFdJkoRPgE

 • Частично реновираната и разширена библиотека в град Vara, която заедно с библиотеките в Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp и Götene създават обща платформа за сътрудничество Bibliotek Västra Skaraborg, в която кооперират усилията си за да могат да предлагат още по-добри услуги

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064497232208

https://bibliotek.vskaraborg.se/en/web/pub

 • Обновената градска библиотека във Vänersborg – прекрасно, светло и уютно място за срещи с книгите и хората. Библиотеките във Vänersborg и Trollhättan, заедно с тези в Lysekils и Uddevalla също създават обединение Biblioteken i Fyrstad.

https://www.facebook.com/bibliotekenivanersborg

https://bibliotekenifyrstad.se/bibliotek-och-oppettider

 • Библиотеката в Trollhättan, чийто екип променя пространството на библиотеката с експеримент по дизайн мислене.

https://www.facebook.com/trollhattans.stadsbibliotek

 • Отдел Културно развитие към Община Гьотеборг

https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/

 • Новопостроеният културен център в кв. Bergsjön в Гьотеборг

https://www.facebook.com/kulturhusetbergsjon

 • „Бързата“ библиотека 300 м2 в Гьотеборг – намира се на централно и комуникативно място, обслужва читателите си 365 дни в годината и е създадена за всички, които бързат между влакове, автобуси и трамваи

https://www.facebook.com/pages/300%20M2%20Stadsbiblioteket/240614692672522/

 • Градската библиотека в Гьотеборг

https://www.stadsbiblioteket.nu/

 • Мобилна библиотека
 • Панаирът на книгата в Гьотеборг – най-голямото книжно събитие в скандинавския свят

https://goteborg-bookfair.com/

Книги с колело ще разнасят из Варна. // Lira.bg, 22 март 2024

Велобиблиотека ще е на разположение на варненци. // petel.bg, 20 март 2024.

Първата у нас велобиблиотека / БНТ, България в 60 мин, 20 март 2024

Милошевич, Нина. Варненската библиотека представи две нови услуги за своите читатели / Нина Милошевич. // bnr.bg, 20 март 2024.

Митрев, П. Библиотека на колело – вижте къде / П. Митрев. // flashnews.bg, 20 март 2024.

Велобиблиотека тръгва във Варна от април. // Канал 5, 19 март 2024

Велобиблиотека тръгва във Варна. // Скат плюс, 19 март 2024

Едрева, Мила. Първата в страната велобиблиотека тръгва във Варна на 4 април / Мила Едрева. // bta.bg, 19 март 2024.

Стартира първата в страната велобиблиотека. // literans.com, 19 март 2024.

Единствената в страната Велобиблиотека тръгва във Варна. // silnavarna.bg, 19 март 2024.

Тръгва първата в страната велобиблиотека. // novini.bg, 19 март 2024.

Първата в страната велобиблиотека тръгва във Варна. // varnanovini.bg, 19 март 2024.

Първата в страната велобиблиотека тръгва във Варна. // varnanovini.bg, 19 март 2024.

Във Варна откриха първата ВелоБиблиотека. // dariknews.bg, 19 март 2024.

Първата в страната велобиблиотека тръгва във Варна на 4 април. // 24chasa.bg, 19 март 2024.

Първата в страната велобиблиотека тръгва във Варна на 4 април. // 24chasa.bg, 19 март 2024.

Тръгва първата в страната велобиблиотека. // novini.bg, 19 март 2024.

Драганова, Петя. Във Варна тръгва единствената в страната велобиблиотека / Петя Драганова. // budnavarna.com, 19 март 2024.

Варненската библиотека вече предлага разнос на книги с велорикша. // parallel43.bg, 19 март 2024.

Във Варна тръгва единствената в страната велобиблиотека. // moreto.net, 19 март 2024.

Варненската библиотека с нова услуга – велоразнос на книги до отдалечени зони. // bnr.bg, 18 март 2024.

Отваря врати `Зелената линия` на Библиотеката във Варна. // parallel43.bg, 18 март 2024.

Велев, Слав. Единствената в страната ВелоБиблиотека тръгва във Варна : `Зелена читалня` отваря във Варненската библиотека / Слав Велев. // chernomore.bg, 18 март 2024.

Единствената в страната ВелоБиблиотека тръгва във Варна. // varnautre.bg, 18 март 2024.

Милошевич, Нина.  Велорикши да разнасят книги из Варна обмислят от варненската библиотека / Нина Милошевич. // bnr.bg, 25 окт. 2023

Добринчева, Валентина. Варненските библиотекари обмислят въвеждане на мобилни услуги с велорикши по шведски модел / Валентина Добринчева. // bta.bg, 23 окт. 2023

Добринчева, Валентина. Варненските библиотекари обмислят въвеждане на мобилни услуги с велорикши по шведски модел / Валентина Добринчева. // pronewsdobrich.bg, 23 окт. 2023

Генков, Валери. Варненските библиотекари обмислят въвеждане на мобилни услуги по шведски модел / Валери Генков. // literans.com, 23 окт. 2023

Делегация на варненската Библиотека беше на посещение в Швеция. // Паралел 43 , 16 окт. 2023.

Варненската библиотека се включи в проект в Швеция, организиран в рамките на Договор за акредитация по програма Еразъм+. // Varnanews, 16 окт. 2023.

25 септември 2023 г.

Училищна библиотека De la Gardiegymnasiet в Лидшьопинг   
Градска библиотека в Скара  
Градска библиотека в град Вара  

26 септември 2023 г.

Градска библиотека във Венерсборг   
Градска и мобилна библиотека в Тролхетан  

27 септември 2023 г.

Отдел Културно развитие към Община Гьотеборг   
Новоизграден културен център в кв. Бергшьон в Гьотеборг   

28 септември 2023 г.

Библиотека 300 м2 в Гьотеборг   
Градска библиотека в Гьотеборг   

29 септември 2023 г.

Мобилна библиотека в Гьотеборг   
Панаир на книгата в Гьотеборг   

РБ “Пенчо Славейков”

Ръководител проект: Радка Калчева
E-mail: office@libvar.bg

Координатор: д-р Цветелина Войчева
E-mail: ts_voycheva@libvar.bg 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.