Европейска седмица на програмирането’ 2022

Американска читалня, 11 октомври 2022 г., 10:00 ч.

  • MakerSpace – My Favorite 3D Model – 3D Designing, Drawing and Printing
  • Обучение за библиотекари

Американска читалня, 13 октомври 2022 г., 11:00 ч.

  • Семинар „Начални стъпки по програмиране и използване на робота Финч”
  • С ученици от 4а клас на ОУ „Васил Друмев” – Варна с класен ръководител Диана Митовска и библиотекар Лиляна Белева