Регионална библиотека “Пенчо Славейков” съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – гр. Варна, организират Летни занимания за деца на тема “Професия Мечтател”

Отдел Изкуство, ул. Ген. Паренсов 3, тел. за контакт 052 643711

 • 8 юли, 10:00 ч. 
  Изработване на „Дърво на професиите” – интерактивна игра
  “Какво знам за професиите” – игра с карти
 • 15 юли, 10:00 ч.
  Колаж на професиите – апликиране

  Детски кръстословици – “Отгатни професията”
 • 22 юли, 10:00 ч.
  Професията намери и играта спечели – състезателна игра

  “Професия мечтател” – нарисувай мечтаната професия
 • 29 юли, 10:00 ч.  
  Филм “Да се запознаем с професиите”
  Презентация “Имена на професиите и признаци за тяхното групиране”