Уважаеми читатели!
През месец август Регионална библиотека “Пенчо Славейков” провежда ежегодна профилактика на фондовете, поради което е възпрепятствана да предлага пълния обем от библиотечни услуги.
Електронните услуги Е-заявка, Е-справка и МЗС не се предлагат, както и услугата “Презаписване на книги по e-mail или телефон”.