РБ “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс

22 октомври 2018 г., 11:40 ч.
89 г. от рождението на Йордан Радичков

  • “Из мъдрия Радичковски свят …”
  • Литературно пътешествие с ученици от ОУ “Васил Друмев”, IV в клас

23 октомври 2018 г., 16:30 ч.
Да разкажем приказка в театър и картини

  • Камишибай театър по приказката “Малкото пате и Големият Гунгац”
  • Среща с четвъртокласници от СУ “Елин Пелин” – Варна

24 октомври 2018 г., 10:30 ч.
Стая на приказките

  • Тема “Приказки за всеки ден”
  • Четем “Таралежчето Черешко” от Кина Къдрева

25 октомври 2018 г., 09:30 – 11:30 ч.
89 г. от рождението на Йордан Радичков

  • “Хвърчене по Радичковски…”
  • Литературни четения с осмокласници от ПГТМД – Варна

26 октомври 2018 г., 14:00 ч.
Литературни детски петъци – 2018

  • Тема: “Дар от сърце!”
  • Български приказки, предания и легенди за святост и юначество