Регионална библиотека “Пенчо Славейков” съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране гр. Варна организират Летни занимания за деца на тема “Професия Мечтател”
 • 4 юли, 10:30 ч.  
  Филм “Да се запознаем с професиите”
  Презентация “Имена на професиите и признаци за тяхното групиране”
 • 11 юли, 10:30 ч. 
  Изработване на „Дърво на професиите” – интерактивна игра
  “Какво знам за професиите” – игра с карти
 • 18 юли, 10:30 ч.
  Колаж на професиите – апликиране

  Детски кръстословици – “Отгатни професията”
 • 25 юли, 10:30 ч.
  Професията намери и играта спечели – състезателна игра
  “Професия мечтател” – нарисувай мечтаната професия