Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology), договор No. 2019-1-BG01-KA104-061404.

Реализирани услуги в библиотеката

ВЪЛШЕБНИТЕ КУФАРЧЕТА
Нова библиотечна услуга в Детски и средношколски комплекс

 • В основата на „Вълшебните куфарчета” стои богатият фонд от приказки и енциклопедии, списания за деца, CD с музика и детски филми по приказните истории, пъзели, кукли за куклен театър, настолни игри и други некнижни документи, които библиотеката притежава.
 • Установяване на активен диалог между библиотеката, децата и техните родители с цел стимулиране на детското четене.
 • Тематично представяне на фонда чрез селекция от приказки, енциклопедии, списания за деца, CD с музика и DVD с детски филми по приказните истории, пъзели, куклен театър, настолни игри и други носители на информация, които библиотеката притежава.
 • Представяне на всяка приказна история в отделно куфарче чрез подбраните носители от библиотеката за заемане за дома.
 • Формиране на траен интерес към писменото слово, запознаване с естествената природа, разширяване на кръгозора от познания в различни области от науката и изкуството.
 • Развиване на речевите, разказвателните и когнитивните умения сред детската читателска аудитория.
ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА ИСТОРИИ
Надграждаща библиотечна услуга в Детски и средношколски комплекс

 • Библиотечната услуга развива и разширява възможностите на вече съществуващата специфична форма „Камишибай театър”, при която се разказва по специално подбрани приказки и рисувани детски картини.
 • Цели се установяване на траен интерес към четенето сред детската и тийнейджърската аудитория на библиотеката чрез създаването на лично творчество от истории и рисунки към тях. Подходът, съпътстван от „учене и игра”, забавни и поучителни елементи, допринася за изграждането и израстването на децата като креативни личности и формира качества за себеизразяване, екипност и лидерство. Стремежът е децата да развият своите говорнии разказвателни умения, артистични способности, стимулиране и мотивиране на тяхната любознателност и въображение.
ЧЕТИРИ СЕЗОНА ЧЕТЕНЕ С ВАРНЕНСКИ АВТОРИ
Надграждаща библиотечна услуга в “Книгозаемане за дома”

 • Представяне на творчеството на варненски автори от различни области на знанието. Книгите се поставят на обособено за целта място в залата на „Книгозаемане за дома”, аранжирани по атрактивен начин, с цел привличане на вниманието и интереса на читателите да заемат книгите. Различни автори ще бъдат предлагани на тримесечие: от януари до март, от април до юни, от юли до септември и от октомври до декември, като в „Книгозаемане за дома” е поставено табло с имената на авторите, предложени през съответния сезон и с възможност за читателите да изразят писмено впечатленията си от прочетената книга и съответно да гласуват за нея.
 • Насърчаване на четенето и популяризиране на варненските автори. Формиране на траен читателски интерес към варненските автори и творби.  Популяризиране на местните творци и техните произведения. Създаване на читателски клуб с интерес към местни автори.
ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ ТАЗИ КНИГА?
Нова библиотечна услуга в Детски и средношколски комплекс

Целите на библиотечната услуга „Прочетохте ли тази книга?” са:

 • Осъществяване на активен контакт между детската и тийнейджърската аудитория с цел насърчаване на четенето в тази възраст.
 • Развиване на аналитични, езикови и стилови умения за съответната възрастова категория.
 • Приобщаване на децата към каузата – това е моята библиотека!
 • Разширяване на читателската и доброволческата аудитория в библиотеката.
 • Формиране и развитие на аналитични, езикови и стилови умения за изразяване.
 • Готовите ревюта се публикуват в блог и се представят мултимедийно в общността за споделяне, коментар и популяризиране. Популяризират се сред читателите на библиотеката и чрез специално за целта издание.
НАРИСУВАЙ ПРИКАЗКА
Надграждаща библиотечна услуга в Детски и средношколски комплекс

Услугата “Нарисувай приказка” надгражда „Стаята на приказките“. Подходяща е за по-големи деца от обичайните посетители на Стаята. Регулярните сбирки в Стаята на приказките (веднъж седмично) са предпоставка за формиране на група от тези по-големи деца, които ще могат да използват графичните таблети. Има варианти за използване на дигиталните устройства:

 • След прочит на приказка децата самостоятелно визуализират тяхната представа за героите с помощта на таблетите.
 • Децата визуализират въображаеми герои с помощта на устройствата, след което съчиняват и разказват собствена приказка или създават историята заедно като група. Техните приказки дори биха могли да бъдат разказвани на по-малките посетители на Стаята. Груповата работа е предпоставка за подобряване на общуването между децата в неформална обстановка и изграждане на екип.
 • Дигиталните изображения, сътворени от децата могат да бъдат прехвърлени на компютър и принтирани. Всяко дете може да получи своята творба.
ТЕМАТИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ
Надграждаща библиотечна услуга в Отдел Изкуство

 • Тематичното предлагане на библиотечни материали разширява възможностите на библиотечното обслужване чрез атрактивно представяне на носители от отдел Изкуство на библиотеката – книги, нотни  издания, CD, DVD.
 • На обособено за целта място в отдела се подреждат тематично библиотечни документи като стремежът е да се акцентира върху тях, да се привлича вниманието на читателите и улесни тяхното търсене. Изборът на теми е свързан с годишнина на композитор, режисьор, актьор, направление или жанр в музиката, киното, архитектурата и др.
 • Темите до месец март 2020 г. – Среща на киното с литературата; Българско кино – филми, актьори, режисьори; С усещане за джаз; Магията на италианската опера.