Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology), договор No. 2019-1-BG01-KA104-061404.

Обмяна на опит на 5 библиотекари от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна в Градска библиотека – Кран, Словения, 21 – 26 октомври 2019 г.

22.10.2019 г. – първи ден от работното посещение:

 • Представяне на дейността на приемащата организация, запознаване с нейната структура и функционалност.
 • Работна среща със служителите на новопостроената Градска библиотека – Кран, Словения, за практическа обмяна на опит. Посещение на структурните звена на институцията. Дискусионен семинар на тема „Развитие на съвременната европейска библиотека в условията на дигитална обществена трансформация”.

23.10.2019 г. – втори ден от работното посещение:

 • Кръгла маса на тема: „Предизвикателствата за привличане и удовлетворяване на читателските интереси и потребности на граждани в активна възраст”.  Представяне от служителите на институцията на иновативни библиотечни подходи, методи и услуги за работа с конкретизираната целева група.
 • Практическа демонстрация на регистриране, обработване и заемане на електронни книги, на електронни услуги за потребителите.
  Дискусия по възникнали въпроси от проведената кръгла маса и практическата демонстрация.

24.10.2019 г. – трети ден от работното посещение:

 • Семинар за представяне на портала за регионална история и култура Gorenjska (http://www.gorenjci.si/ ), част от дигиталната библиотека на институцията.
 • Практическа демонстрация на регламента за селекция на факти, събития и личности за включване в портала за регионална история и култура. Формат за дигитализиране на обектите, създаване на метаданни и библиографско описание.
  Дискусия по възникнали въпроси.

25.10.2019 г. – четвърти ден от работното посещение:

 • Семинар за представяне на националния проект на Словения за рефериране и оценка  на предлаганите в библиотеките заглавия  Portal dobreknjige.si (https://www.dobreknjige.si/ ).
  Практическа демонстрация на селектиране, рефериране и изготвяне на оценка на източниците. Условия за публикуване на дигитален образ и метаданни в специализирания портал.
  Дискусия по възникнали въпроси.
 • Посещение и запознаване със структурата и дейността на новопостроената Градска библиотека – гр. Радовлица, Словения (Anton Tomaž Linhart Library Radovljica, https://www.culture.si/en/Anton_Toma%C5%BE_Linhart_Library_Radovljica).

Мобилност в Словения