2012-1-BG1-LEO03-06864

Realized: 2013

Library Teaching Technology LIBRATECH се фокусира върху развиване на умения за разработване и прилагане на иновативни практики в процеса на обучение и преподаване. Насочен е към подобряване на функционалността на използваните методи за преподаване, които са разработени под формата на услуги, съобразно потребителските цели. Проектът осигурява интерфейс на услугата – полезен, използваем и желан, от гледна точка на Ползвателя /Обучаем/, и ефективен, ефикасен, с отличителен характер, от гледна точка на Доставчика /Преподавател/.

More info (in Bulgarian) >>>