Споделеното културно наследство в Европеана (Europeana Common Culture)

Цели и задачи

  • Повишаване на качеството на съдържанието в Европеана
  • Подобряване на структурата и обогатяване на метаданните с цел повишаване откриваемостта на различните видове материали
  • Повишаване на информираността за Европеана
  • Създаване на основа за дългосрочна устойчивост на услугите на националните агрегатори, генерирани от проекта