Споделеното културно наследство в Европеана (Europeana Common Culture) – проект по програма CEF на Европейската комисия (договор No INEA/CEF/ICT/A2018/1633581 за дейност No 2018-EU-IA-0015) – 1 януари 2019 – 30 юни 2020 г.

Проект Споделеното културно наследство в Европеана има за цел да разработи хармонизирана и координирана среда за националните агрегатори на Европеана, да подпомогне сътрудничеството, споделянето на ресурси и технически средства, както и съгласуването на общи препоръки и стандарти. Освен това, проектът ще подобри качеството на съдържанието и метаданните, за да повиши удовлетвореността на потребителите.

Проектът ще допринесе за подобряването на до 4 милиона записи от общо13,9 милиона записи понастоящем предоставени от участващите национални агрегатори на Европеана. Тези записи ще бъдат подобрени, за да отговарят най-малко на Тиер 2 от Рамката за публикуване на Европеана. Допълнително, до Европеана ще бъдат доставени до 1,7 милиона нови записи, които съответстват на Тиер 3 и Тиер 4. Конкретните пилотни механизми за свързани данни демонстрират иновация в агрегирането. Ще бъде експериментирано със семантичното обогатяване за подобряване на откриваемостта и индексирането на записите на Европеана, с цел записите да станат по-лесно намирани и полезни за всеки тип потребители.

И накрая, проектът предоставя богата програма от събития, обучителни семинари, онлайн присъствие и публикации, за да се повиши информираността за Европеана и подпомогне развитието на потенциала в културния сектор.

Проектът е съфинансиран от Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз.