Кремена Цанкова

Родена  1974 г. във Варна.  Завършила 1998 г. ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, специалност „Графика”;  1999 – 2004 г. – докторант в ТУ-Варна, специалност „Ергономия и промишлен дизайн“;  от 2005 г. – доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства. Преподавател в катедрата по „Индустриален дизайн“ в Технически университет – Варна.

Области на изява: обекти, кинетично изкуство, дизайн-критика.

Работи и живее в град Варна.

Публикация в ТрансАРТформация >>>

От автора >>>