Разписание на автобуси и влакове

Автобуси

Фирма "Коско"

Направление Час на тръгване Цена
Варна - В. Търново* - София 8.00; 15.00 16 лв.; 9 лв.*
София - В. Търново* - Варна 15.30; 23.30 16 лв.; 9 лв.*

Фирма "Груп"

Направление Час на тръгване Цена
Варна - София 6.30; 12.30; 00.45 16 лв.; 17 лв.*
София - В. Търново - Варна 8.00; 14.30; 18.00
-

Фирма "Етап-адресс"

Направление Час на тръгване Цена
Варна - София 5.30; 7.45; 11.00; 13.30; 16.00; 22.30; 24.00 19 лв.
София - Варна 7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 13.30; 15.00; 16.00; 19.00; 22.30 19 лв.
В. Търново - Варна 6.30; 10.30; 12.00; 14.00; 15.30; 16.30; 18.00; 19.00; 22.00; 1.30
-
Варна - В. Търново 5.30; 7.45; 11.00; 13.30; 16.00; 19.00; 22.30; 24.00; 1.30 17 лв.

Фирма "Биомет"

Направление Час на тръгване Цена
Варна - В. Търново - София 9.00; 13.00; 16.30; 00.30 18 лв.
София - В. Търново - Варна 7.30; 13.00; 16.00; 22.30 18 лв.
В. Търново - Варна 10.30; 16.00; 19.00; 01.30
-

Фирма "Негима"

Направление Час на тръгване Цена
Варна - София 1.00 18 лв.
София - Варна 10.30; 18 лв.
Варна - В. Търново 1.00; 2.00; 6.45; 15.00
-
В. Търново - Варна 10.00; 13.30; 15.00; 18.00
-

Фирма "Виктори 13"

Направление Час на тръгване Цена
Варна - Бургас - Сливен - Ст. Загора - Пловдив 6.45; 15.30
15 лв.
Пловдив - Ст. Загора - Сливен - Бургас - Варна 6.45; 15.30
15 лв.

Влакове

Направление Пристигащи Заминаващи Цена I кл. Цена II кл.
София - Варна /през Г. Оряховица/ 8.00 /Б/; 14.25 /Е/; 17.45 /Б/; 21.25 /Б/ 7.45 /Е/; 10.15 /Б/; 12.35 /Б/; 22.00 /Б/ /Б/ 19.50 лв. /Б/ 13.50 лв.
София - Варна /през Карлово/ 7.00 /Б/ 22.25 /Б/ /Б/ 18.00 лв. /Е/ 21.50 лв. /Б/ 12.50 лв. /Е/ 15.50 лв.
София - Варна /през Пловдив/ 22.30 /Б/ 9.05 /Б/
-
-
Пловдив - Варна 5.50 /Б/; 12.50 /Е/; 22.30 /Б/ 9.05 /Б/; 15.25 /Е/; 23.05 /Б/ /Б/ 14.10 лв. /Б/ 9.90 лв.
Русе - Варна 10.10 /Б/; 19.55 /Б/ 8.20 /Б/; 17.30 /Б/ /Б/ 14.10 лв. /Б/ 9.90 лв.
Плевен - Варна 8.00; 10.40; 14.25; 17.45; 21.25 7.40; 10.30; 12.35; 16.45 /Б/; 22.15
-
-