Директор

д-р Емилия Милкова
д-р Емилия Станева-Милкова
Административно-финансов отдел

  • Гл. счетоводител – тел. 052659227
  • Каса – тел. 052659171
  • E-mail: acct@libvar.bg
Нина Велкова
Нина Велкова
Гл. счетоводител
Книгозаемане, Читални, Редки и ценни сбирки, Междубиблиотечно заемане

Даниела Илиева
Даниела Илиева
Главен библиотекар
Детски и средношколски комплекс

 

Румяна Йовева
Румяна Йовева
Главен библиотекар
Отдел Изкуство

Росица Тодорова
Росица Тодорова
Главен библиотекар
Американска читалня

Цветелина Войчева
д-р Цветелина Войчева
Американска читалня
Немска читалня

Бойка Тодорова
Бойка Тодорова
Немска читалня
Справочно-библиографски отдел, Регионална история, Информационен център

Кристиана Димчева
Кристиана Димчева
Главен библиотекар
Комплектуване на библиотечните фондове

Мариана Гинева
Мариана Гинева
Главен библиотекар
Обработка на библиотечните фондове

Румяна Недкова
Румяна Недкова
Главен библиотекар
Информационни технологии

Радка Калчева
инж. Радка Калчева
Завеждащ отдел
Периодика

Мадлена Герова
Мадлена Герова
Сектор Периодика

Информация за контакт

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”

бул. Сливница 34
9000 Варна

Информационен център – тел./факс 052659132
E-mail: office@libvar.bg

Детски и средношколски комплекс

бул. Осми Приморски полк 110
9000 Варна

тел. 052643886
E-mail: srd@libvar.bg

Отдел Изкуство

ул. Ген. Паренсов 3
9000 Варна

тел. 052643711
E-mail: art@libvar.bg

Социални медии: