Книгата е издадена по повод 95 години от създаването на Варненския театър. Авторката Сия Папазова е тясно свързана с него и културния живот в града. Била е драматург на театъра и за кратко негов директор, председател на Клуба на културните дейци на Варна, носител е на награди, автор на пиеси, театрални адаптации, статии в областта на театралната теория и критика. Настоящото издание включва интервюта и театрални портрети на личности, които пряко са участвали в театралния живот на Варна и са допринесли за утвърждаването на неговото място в развитието на българския театър.

Сия Папазова в каталога на библиотеката >>>