Откриване на изложба “ДА ТИ ВЪРВИ ПО ВОДА”
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, откриване 2 юли 2024 г., 11:00 ч.
  • Българска фондация Биоразнообразие и Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна ви канят на изложба, посветена на чешмите и тяхното значение за хората и биоразнообразието.
  • Експозицията цели да провокира интереса на широката публика към обществените чешми извън населените места и да представи забравени и непознати факти за ценността на тези традиционни елементи на ландшафта.

“Водата е живот! Тя заема повече от 70% от повърхността на Земята и е дом за милиони биологични видове. От историята знаем, че ние – хората, сме създавали ранните си селища в близост до вода, а почитта към нея присъства в традициите и обичаите ни. Тези, които са притежавали уменията да намират вода и да я изведат на повърхността, са били дълбоко уважавани. От висока важност са били и самите източници на питейна вода – изворите, кладенците, реките, езерата – и за това можем да съдим по народните песни, приказки, поговорки, обичаи, записани и запазени за поколенията от етнографи като проф. Христо Вакарелски, Димитър Маринов, Иваничка Георгиева, а и от съвременни изследователи като Светла Богданова, Иван Мичев и др. В България съществува вековна традиция за изграждане на чешми за обществено ползване чрез каптиране. Такива места са от изключителна важност за поддържане на достъпа до питейна вода за хора, добитък и диви животни от най-древни времена. От гледна точка на биоразнообразието всеки достъп до вода е огромно богатство – събирателна точка, обединяваща видове от различни местообитания и ключова за поддържане на живота и видовото разнообразие. Това важи с пълна сила и за обществените чешми, особено тези извън населените места, където водата, изтичаща от тях не се отвежда в канализация, а свободно се разлива и образува малки или по-големи влажни зони. В наши дни поради социално-икономическото развитие много чешми са изоставени без поддръжка или напълно унищожени. В същото време недостигът на вода и продължителните засушавания са нарастващи предизвикателства, които вече се усещат на много места в страната. След успешната работа на Българска фондация Биоразнообразие в край Тополовград, където възстановихме три обществени чешми и една микро-влажна зона, решихме, че резултатите от тази дейност са твърде добри, за да ги ограничаваме до един район на страната. С финансовата подкрепа на Cargill и Global Water Challenge, започнахме работа по избора на поне три чешми и една микро-влажна зона, които да възстановим и в района на Провадия и Аврен и така да подобрим достъпа до питейна вода и да съхраним ценни видове. С настоящата изложба от фотографии от теренните ни проучвания в региона, искаме да обърнем внимание на недооценени места – чешмите и малките влажни зони край тях, които обаче имат огромно значение, както за биоразнообразието, така и за опазването на културата и историята.”
Българска фондация Биоразнообразие

Фотогалерия