Детски и средношколски отдел , 3 юли, 10:30 ч.

  • Тема: “Какво е добротата?”
  • Четем приказката “Ежко и облачето” от Етери Заболотрая

Детски и средношколски отдел , 10 юли, 10:30 ч.

  • Тема: “Приятел в нужда се познава”
  • Четем “Истории за приятелството” от Ирина Гурина

Детски и средношколски отдел , 17 юли, 10:30 ч.

  • Тема: “Във Вълшебната гора”
  • Четем “Концерт в гората” от Атанас Цанков

Детски и средношколски отдел , 24 юли, 10:30 ч.

  • Тема: “Стихотворения и залъгалки за дечица малки”
  • Четем “Къщичка с балконче” от Ангелина Жекова

Детски и средношколски отдел , 31 юли, 10:30 ч.

  • Тема: “Най-хубавите приказки с поука”
  • Четем “Децата и жабите”, “Заекът и костенурката” и “Лъжливото овчарче”