Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, ет. 3, Каталожни и читални зали

  • Тема: Народните будители по българските земи

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, ет. 2, Книгозаемане

  • Тема: Интересни книги, с които да започнете есента!
  • Пъстрият свят на книгите… от света

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, ет. 3, фоайе

  • Тема: Асен Босев и хумористичното начало

Детски и средношколски отдел, Заемна за читатели до 14 год.

  • Тема: Път на украинската детска книга в България
  • Популяризирани на детски украински автори

.Детски и средношколски отдел, Заемна за читатели над 14 год.

  • Тема: 125 г. от рождението на Димитър Талев
  • “Не е достоен за свобода, който не е готов да се жертва за нея!”

Отдел Изкуство

  • Тема: Вечното кино

Отдел Изкуство гостува в книгозаемане с книги, CD и DVD

  • Изкуство в текст, звук и образ