Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, изложбено фоайе, представяне 21 февруари 2023 г., 15:30 ч.

  • “Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944 г.: Из колекциите на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
  • Електронно издание, реализирано във връзка със 140 години от създаването на институцията
  • Съставители: проф. д-р Константин Кукушев, Росица Тодорова – главен библиотекар в отдел Изкуство на библиотеката
Фотогалерия