“Национален дом на науката и техниката”, София, 7 – 8 ноември 2022 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022 БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС
“ЛИДЕРСТВО ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ”
  • Участие на Радка Калчева, директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
  • Форумът е организиран от Фондация “Глобални библиотеки – България”