Детски и средношколски комплекс, 30 септември 2022 г., 17:00 ч.

Клуб “Литературни детски петъци”
  • “Нека видим кой е чел!?”
  • Предизвикателства за четящи деца