Детски и средношколски комплекс, 26 октомври 2021 г., 11:00 ч.

Клуб на комикса

  • Тема: „Каква история искате да разкажете в комикс?“
  • Преживяното върху белия лист – впечатления, приключения, пътешествия…

Водещ Елена Владова.

За записвания:

srd@libvar.bg

office@urban-mag.com

На място в Детски и средношколски комплекс и на телефони 052/643886 и 052/643887