28 октомври 2020 г., 10:30 ч.

  • Тема: “1 ноември – Ден на Народните будители”
  • Четем стихотворения, посветени на духовните водачи