Уважаеми читатели!
Уведомяваме Ви, че библиотеката преустановява обслужване на читатели до 13 април 2020 г.
Можете да презаписвате всички заети библиотечни материали на e-mail: zaemna@libvar.bg или да използвате Фейсбук.
Към момента, по независещи от нас причини, телефоните в библиотеката не работят.
Моля да ни извините за причиненото неудобство!