Детски и средношколски комплекс, 20 ноември 2019 г., 11:00 ч.
  • Среща с писателката Стефка Данева
  • С деца от ОУ “Васил Друмев”, Варна –  IV клас