Детски и средношколски комплекс, 4 септември 2019 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Смятанка – премятанка”
  • Учим се чрез стихчета да броим до пет

“Стая на приказките” през м. септември 2019 г.

Loading...