Детски и средношколски комплекс, 19 март 2019 г., 14.30 ч.
  • Великият Менделеев и неговата Периодична таблица на химичните елементи
  • Лаборатория за забавна химия… в библиотеката с ученици от VIII и IХ клас на ПГИ “Д-р Иван Богоров”
  • По повод 185 години от рождението на великия учен
Фотогалерия