Детски и средношколски комплекс, 19 декември 2018 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Тиха нощ, свята нощ”
  • Четем най-хубавите български стихотворения за Коледа

“Стая на приказките” през м. декември 2018 г.

Loading...