РБ “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели над 14 г.

  • “Само благодарение на нея, само на любовта се държи и се развива живота”
  • 200 години от рождението на Иван Сергеевич Тургенев

РБ “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели до 14 г.

  • Целунатата жаба
  • 85 години от рождението на писателя Панчо Панчев, известен на децата като Дядо Пънч

РБ „Пенчо Славейков“, Детски и средношколски комплекс, Читални зали

  • Здравей! 
  • 21 ноември – Световен ден на поздравите

РБ “Пенчо Славейков”, Каталожна зала, ет.3

  • 10 ноември – Празник на счетоводителя
  • Представяне на стари и съвременни тематични издания

РБ “Пенчо Славейков”, Отдел Изкуство

  • “Творчеството на Сирак Скитник” – 135 години от рождението