София, 26 февруари 2018 г.
  • Кръгла маса с международно участие на тема „Авторско право и библиотеките“
  • Организирана от ББИА и ЕБЛИДА
  • Участие на г-жа Радка Калчева, директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”