Американска читалня гостува в ОУ „Христо Ботев” – Варна , 21 февруари, 13:00 ч.

  • Семинари „Начални стъпки по програмиране и използване на робота Финч”
  • Образователен цикъл от четири семинара с ученици от ОУ „Христо Ботев” – Варна

Издания на Семинари „Начални стъпки по програмиране и използване на робота Финч” през 2018 г.

Loading...